Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  • Αναστάσιος ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49153
fax: +30-23210-49285
e-mail: amois@ihu.gr

 

Συντονιστική Επιτροπή:
  • Κωνσταντίνος ΔΑΥΙΔ, Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49157
fax: +30-23210-49285
e-mail: david@ihu.gr

  • Σάββας ΓΚΕΪΒΑΝΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49271
fax: +30-23210-49285
e-mail: savas.geivanidis@ihu.gr

  • Δημήτριος ΜΙΣΙΡΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49260
fax: +30-23210-49285
e-mail: dmissirlis@ihu.gr

  • Δημήτριος ΣΑΓΡΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

τηλ.: +30-23210-49143
fax: +30-23210-49285
e-mail: dsagris@ihu.gr

 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
  • Μελπομένη ΝΤΟΚΑ, Γραμματέας

τηλ.: +30-23210-49125
fax: +30-23210-49285
e-mail: info@mech.ihu.gr